Home

Home

“Mensen in leidinggevende posities hebben een spiritualiteit nodig die hen niet uit de wereld wegvoert, maar die hen helpt midden in de wereld hun taak te vervullen.” 

anslem-grun-fotot

Anselm Grün

De Leergang Spiritualiteit en Leiderschap in het Trappistenklooster ondersteunt jou, zodat je als leider richting aangeeft en dat je werkt vanuit je kernwaarden. De opleiding (3 x 3 dagen in het klooster) is gericht op ‘hart en ziel’ van jou en van je medewerkers en ziet het als een uitdaging om het beste in mensen naar boven te halen.

De door Anselm Grün ontwikkelde visie op leiderschap en spiritualiteit heeft bewezen  waardevolle en authentieke bijdrage te leveren aan leiderschap nu. Jos van Genugten en Anne Stael hebben al veel mensen geïnspireerd en aangezet tot authentiek en vrijer handelen.

Enkele aanbevelingen:

Floor Kurstjens, commercieel directeur Corporate Clients bij ABN AMRO Bank N.V. te Eindhoven
“De leergang spiritueel leiderschap is anders dan andere leiderschapsprogramma’s. Dat geldt niet alleen voor de locatie en het ritme van het kloosterleven waarin je je begeeft, maar ook door de diversiteit (sectoren en verantwoordelijkheden) van het deelnemersveld en niet in de laatste plaats door de achtergrond van de begeleiders die uniek is.”

Leendert Verheij,  president Gerechtshof Den Haag
“Wat veel indruk heeft gemaakt is de werkvorm waarbij we aan de hand van  een opstelling,  ieder verschillende rollen in het verhaal innamen. De verschillende perspectieven die dit opleverde gaven mij het inzicht dat ik in mijn werk vanuit meer perspectieven dan die van mijzelf naar de werkelijkheid kan kijken. Het helpt me te voorkomen,  dat ik vanuit een ‘tunnelvisie’ naar de werkelijkheid kijk.”

Ismay Kremers, sectormanager Stichting Vredewold Zorg
“Tijdens de leergang heb ik in drie blokken niet alleen geleerd, maar ook ervaren, dat het bij bezielend leidinggeven gaat om aandacht en luisteren: luisteren naar jezelf, naar de ander en naar al het andere.”

Facebook
LinkedIn