11 oktober 2017 | Leiderschap en spiritualiteit voor schoolleiders

11 oktober 2017 | Leiderschap en spiritualiteit voor schoolleiders

Houvast vinden, houvast bieden, Over spiritualiteit en leiderschap voor schoolleiders.
Eén van de omschrijvingen die de benedictijner monnik  Anselm Grün geeft van de betekenis van het woord spiritualiteit is  “Afstemmen op het innerlijk kompas”. Als je leiding geeft aan een school zal dat een telkens terugkerende vraag zijn. Want in het onderwijs staat veel op het spel:
* veranderingen bij het kind,
* veranderingen bij de ouders
* werkdruk / welbevinden bij de leraren en ondersteunend personeel
* druk vanuit de overheid
* verwachtingen of eisen van de samenleving. Lees meer in de folder Houvast schoolleiders

Een schoolleider staat in de wind, en wie in de wind staat heeft houvast nodig.

De benedictijnse spiritualiteit en het daarmee verbonden leiderschap hebben bewezen dat ze bestendig zijn tegen welke storm dan ook. Al in de 6e eeuw reikte Benedictus in zijn kloosterregel instrumenten aan om op de vele vragen van zijn tijd een passend antwoord te vinden. De benedictijnse spiritualiteit is een spiritualiteit van beneden: ze is ingebed in het gewone dagelijks leven en werken van mensen. In dit gewone laat zich het Buiten-gewone kennen. Dat is niet zweverig maar geaard, verworteld in de aarde en vertakt in de hemel. Deze spiritualiteit brengt ons in contact met onze innerlijke bronnen. Ze is ruimdenkend, omdat ze ieder wil horen en niemand wil uitsluiten.

De bedoelingen van dit programma zijn:

  • kennismaking met of verdiepen van de benedictijnse spiritualiteit in relatie tot eigen spirituele groei
  • kennismaking met benedictijns leiderschap in relatie tot eigen ontwikkeling op het terrein van  leiderschap in het onderwijs

Data: woensdag 11 okt 19.00uur tot vrijdag 13 oktober 16.00uur

Plaats:
Priorij Sint Catharinadal  Kloosterdreef 3
Oosterhout (NB) www.sintcatharinadal.nl

Kosten:
€ 350,00 incl. begeleiding en verblijf, excl. BTW

Nadere informatie en aanmelden:
vóór de zomervakantie via onderstaand Jos van Genugten

Aantal deelnemers: maximaal 10

Woensdagavond 11 oktober 19.00 uur tot vrijdagmiddag 13 oktober 16.00 uur 2017
De bedoelingen van dit programma zijn:

  • kennismaking met of verdiepen van de benedictijnse spiritualiteit in relatie tot eigen spirituele groei
  • kennismaking met benedictijns leiderschap in relatie tot eigen ontwikkeling op het terrein van leiderschap in het onderwijs
Volg en like ons:
Facebook
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Facebook
LinkedIn