22 juli 2017 | Anselm Grun in Nederland. Leeswijzer bij de bijbel

22 juli 2017 | Anselm Grun in Nederland. Leeswijzer bij de bijbel

Anselm Grün bezoekt samen met zijn medebroeder Zacharias Heyes de Abdij van Berne op zaterdag 22 juli 2017. Ze verzorgen ieder een lezing, gaan in gesprek met het publiek en signeren hun boeken bij boekhandel Berne.

Anselm Grün (1945 ) groeide op in Munchen. Hij studeerde filosofie en theologie, waarna hij zich verbond met de benedictijnen van de abdij van Münsterschwarzach. Grün is uiterlijk een echte monnik: bedachtzaam pratend, in zwarte pij, lange haren, lange baard. Maar wereldvreemd is hij allerminst. In het klooster is hij in de eerste plaats economisch directeur (cellarius). Hij draagt er de zakelijke verantwoordelijkheid voor een honderdtal monniken en 280 employees, die werkzaam zijn in de verschillende bedrijven die verbonden zijn met het klooster.
Bovendien is hij werkzaam als geestelijk adviseur en cursusleider. Zijn doel is het geloof zo praktiseren en uitleggen dat anderen het kunnen of weer leren begrijpen. Daarin is hij zo succesvol gebleken dat hij zich nu met recht ‘de bekendste spirituele auteur van onze tijd’ mag noemen. Zijn boeken zijn internationale bestsellers en in 28 talen vertaald.
Anselm Grün heeft een op het christendom gebaseerde boodschap voor de moderne mens, waarbij hij spirituele inzichten combineert met inzichten uit de moderne psychologie en oosterse meditatie. Vanuit zijn ervaringen als zakelijk directeur richt hij zijn boodschap vaak tot leiders van organisaties. (Ton Roumen op bezinnen.com)

De Abdij van Berne is blij dat ze Anselm Grün mogen ontvangen. Met hem reist Zacharias Heyes, eveneens woonachtig in Münsterschwarzach en auteur. Bij Berne Media verschijnen dit voorjaar van beide auteurs een boek, Langs bergen en dalen van het Leven door Anselm Grün, en Thuis bij jezelf, Goed omgaan met lichaam en ziel van Zacharias Heyes.

Anselm Grun schreef speciaal voor deze middag het boek Leeswijzer bij de Bijbel,  waarin hij dieper ingaat op de vele manieren van lezen en interpreteren van de Bijbel. Het is verkrijgbaar vanaf 22 juli voor €12,90.

Programma 22 juli

14.30 uur
Opening door abt Denis Hendrickx

14.40 uur
Zacharias Heyes verzorgt een lezing n.a.v. zijn boek  Thuis bij jezelf. Goed omgaan met lichaam en ziel.

15.10 uur
Korte pauze met koffie en thee

15.25 uur
Lezing door Anselm Grün over hoe de bijbel ons in deze moderne tijd kan inspireren tot een goed leven, en hoe de bijbel ons kan helpen bij een goede omgang met ons lichaam, bijvoorbeeld in het vinden van rust en stilte.

Na afloop signeren beide auteurs en schenken we een glas.

NB De voertaal is Duits. De lezing wordt achteraf vertaald en online geplaatst.

U bent van harte welkom bij de middag-retraite met Anselm Grün en Zacharias Heyes in de Abdij van Berne.

De entree bedraagt € 15,-, plaatsen kunnen gereserveerd worden via activiteiten@bernemedia.com

————————

Vriendelijke groet,

Conny Smulders

 

Berne Media | uitgeverij abdij van berne

Abdijstraat 53

5473 AC Heeswijk

T 0413-293480

E c.smulders@bernemedia.com

 

Volg en like ons:
Facebook
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Facebook
LinkedIn