Anselm Grun

Anselm Grun

Deze website geeft inzicht in het de Leergang Spiritualiteit en Leiderschap die Jos van Genugten ( in samenwerking met anderen) ontwikkelde gebruik makend van  inzichten van Anselm Grün.

Anselm Grün is op de eerste plaats monnik, dat betekent letterlijk Godzoeker, of zoeker naar de diepste grond van het bestaan. Hij raakt ons omdat hij een originele en authentieke verbinding weet te leggen tussen zingeving en resultaat of ziel en zakelijkheid. Anselm is theoloog en bedrijfskundige en draagt de verantwoordelijkheid voor driehonderd medewerkers in twintig bedrijven, die met zijn abdij verbonden zijn. Hij weet dus wat leidinggeven is.
Daarnaast heeft hij vanuit zijn studie van de psychologie begrip voor de mens en wat hem/haar beweegt. Wij zijn ervan overtuigd dat juist deze combinatie nodig is om tot een transformatie in leiderschap te komen. Daarbij is niet alleen het Benedictijns gedachtengoed van waarde voor leidinggevenden in deze tijd, maar ook herinterpretatie van christelijke bronnen, zoals Anselm Grün en anderen die voorstaan. Ook elementen uit andere levensbeschouwelijke stromingen, zoals boeddhisme en humanisme, zijn in onze programma’s opgenomen.

Onze missie
is om leidinggevenden van allerlei organisaties in Nederland te helpen op het spoor te komen van deze spiritualiteit en dit leiderschap. De door Anselm Grün ontwikkelde visie op deze twee thema’s kan hieraan een waardevolle en authentieke bijdrage leveren.

Volg en like ons:
Facebook
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Facebook
LinkedIn