Archief van
Auteur: Anne Stael

22 juli 2017 | Anselm Grun in Nederland. Leeswijzer bij de bijbel

22 juli 2017 | Anselm Grun in Nederland. Leeswijzer bij de bijbel

Anselm Grün bezoekt samen met zijn medebroeder Zacharias Heyes de Abdij van Berne op zaterdag 22 juli 2017. Ze verzorgen ieder een lezing, gaan in gesprek met het publiek en signeren hun boeken bij boekhandel Berne.

Anselm Grün (1945 ) groeide op in Munchen. Hij studeerde filosofie en theologie, waarna hij zich verbond met de benedictijnen van de abdij van Münsterschwarzach. Grün is uiterlijk een echte monnik: bedachtzaam pratend, in zwarte pij, lange haren, lange baard. Maar wereldvreemd is hij allerminst. In het klooster is hij in de eerste plaats economisch directeur (cellarius). Hij draagt er de zakelijke verantwoordelijkheid voor een honderdtal monniken en 280 employees, die werkzaam zijn in de verschillende bedrijven die verbonden zijn met het klooster.
Bovendien is hij werkzaam als geestelijk adviseur en cursusleider. Zijn doel is het geloof zo praktiseren en uitleggen dat anderen het kunnen of weer leren begrijpen. Daarin is hij zo succesvol gebleken dat hij zich nu met recht ‘de bekendste spirituele auteur van onze tijd’ mag noemen. Zijn boeken zijn internationale bestsellers en in 28 talen vertaald.
Anselm Grün heeft een op het christendom gebaseerde boodschap voor de moderne mens, waarbij hij spirituele inzichten combineert met inzichten uit de moderne psychologie en oosterse meditatie. Vanuit zijn ervaringen als zakelijk directeur richt hij zijn boodschap vaak tot leiders van organisaties. (Ton Roumen op bezinnen.com)

De Abdij van Berne is blij dat ze Anselm Grün mogen ontvangen. Met hem reist Zacharias Heyes, eveneens woonachtig in Münsterschwarzach en auteur. Bij Berne Media verschijnen dit voorjaar van beide auteurs een boek, Langs bergen en dalen van het Leven door Anselm Grün, en Thuis bij jezelf, Goed omgaan met lichaam en ziel van Zacharias Heyes.

Anselm Grun schreef speciaal voor deze middag het boek Leeswijzer bij de Bijbel,  waarin hij dieper ingaat op de vele manieren van lezen en interpreteren van de Bijbel. Het is verkrijgbaar vanaf 22 juli voor €12,90.

Programma 22 juli

14.30 uur
Opening door abt Denis Hendrickx

14.40 uur
Zacharias Heyes verzorgt een lezing n.a.v. zijn boek  Thuis bij jezelf. Goed omgaan met lichaam en ziel.

15.10 uur
Korte pauze met koffie en thee

15.25 uur
Lezing door Anselm Grün over hoe de bijbel ons in deze moderne tijd kan inspireren tot een goed leven, en hoe de bijbel ons kan helpen bij een goede omgang met ons lichaam, bijvoorbeeld in het vinden van rust en stilte.

Na afloop signeren beide auteurs en schenken we een glas.

NB De voertaal is Duits. De lezing wordt achteraf vertaald en online geplaatst.

U bent van harte welkom bij de middag-retraite met Anselm Grün en Zacharias Heyes in de Abdij van Berne.

De entree bedraagt € 15,-, plaatsen kunnen gereserveerd worden via activiteiten@bernemedia.com

————————

Vriendelijke groet,

Conny Smulders

 

Berne Media | uitgeverij abdij van berne

Abdijstraat 53

5473 AC Heeswijk

T 0413-293480

E c.smulders@bernemedia.com

 

23 juli 2017 | Anselm Grun in Nederland. Lezing

23 juli 2017 | Anselm Grun in Nederland. Lezing

Lezing Anselm Grün: Der Umgang mit der Bibel – Die Erfahrungen der frühen Mönche

Lezing Anselm Grün op 23 juli 2017 om 14.30 uur. Abdij van Egmond, Abdijlaan 26, Egmond binnen.

Let op: de lezing is in het Duits.

Locatie: Abdij van Egmond
Cursusbedrag: € 12.00
Inschrijven: klik hier
12 september 2017 | Organisatie-opstellingen

12 september 2017 | Organisatie-opstellingen

In deze workshop kijken we aan de hand van organisatieopstellingen (1) naar vraagstukken die spelen binnen organisatie.  Dat kan bijvoorbeeld gaan om de ontstaansgeschiedenis en de taken nu; de verhouding stafmedewerkers-communiteit; hoe verdien je geld als zelfstandige in de zingeving, het gebrek aan besluitvorming in de organisatie of iets anders wat voor jou op dat moment belangrijk is.
Een opstelling geeft vaak onverwachte beelden en inzichten. Opstellingen tonen, zonder woorden, onverbloemd een werkelijkheid die jij je misschien tot dan toe nog niet bewust was of nog achter de horizon lag. Vaak werken de beelden nog lang door. Door als representant in de opstelling van iemand anders te staan krijg je vaak ook nieuwe inzichten.
Datum en plaats:
12 september | 19.00 tot 22.00 uur. Klik hier om je op te geven
Palestrinastraat 1, Utrecht, € 60,50,- (inclusief BTW)
* Wat is een organisatieopstelling?
Een organisatieopstelling focust zich op niet direct zichtbare processen en creëert een ruimtelijke voorstelling van de organisatie of het systeem waarbinnen je werkt. Een organisatieopstelling is geen gegeven vaste orde, het is een dynamisch beeld van een bepaald moment, van een bepaalde situatie, van een bepaald probleem in de levenscyclus van een organisatie.
Het gaat over een opstelling. Dit betekent dat je de situatie zoveel mogelijk herkenbaar in beeld zet. Andere mensen representeren jou of staan in de plaats van bepaalde personen of instanties die betrokken zijn in de situatie. De persoon die de vraag naar voor brengt plaatst deze representanten volgens zijn intuïtief aanvoelen spontaan in de ruimte.
11 oktober 2017 | Leiderschap en spiritualiteit voor schoolleiders

11 oktober 2017 | Leiderschap en spiritualiteit voor schoolleiders

Houvast vinden, houvast bieden, Over spiritualiteit en leiderschap voor schoolleiders.
Eén van de omschrijvingen die de benedictijner monnik  Anselm Grün geeft van de betekenis van het woord spiritualiteit is  “Afstemmen op het innerlijk kompas”. Als je leiding geeft aan een school zal dat een telkens terugkerende vraag zijn. Want in het onderwijs staat veel op het spel:
* veranderingen bij het kind,
* veranderingen bij de ouders
* werkdruk / welbevinden bij de leraren en ondersteunend personeel
* druk vanuit de overheid
* verwachtingen of eisen van de samenleving. Lees meer in de folder Houvast schoolleiders

Een schoolleider staat in de wind, en wie in de wind staat heeft houvast nodig.

De benedictijnse spiritualiteit en het daarmee verbonden leiderschap hebben bewezen dat ze bestendig zijn tegen welke storm dan ook. Al in de 6e eeuw reikte Benedictus in zijn kloosterregel instrumenten aan om op de vele vragen van zijn tijd een passend antwoord te vinden. De benedictijnse spiritualiteit is een spiritualiteit van beneden: ze is ingebed in het gewone dagelijks leven en werken van mensen. In dit gewone laat zich het Buiten-gewone kennen. Dat is niet zweverig maar geaard, verworteld in de aarde en vertakt in de hemel. Deze spiritualiteit brengt ons in contact met onze innerlijke bronnen. Ze is ruimdenkend, omdat ze ieder wil horen en niemand wil uitsluiten.

De bedoelingen van dit programma zijn:

  • kennismaking met of verdiepen van de benedictijnse spiritualiteit in relatie tot eigen spirituele groei
  • kennismaking met benedictijns leiderschap in relatie tot eigen ontwikkeling op het terrein van  leiderschap in het onderwijs

Data: woensdag 11 okt 19.00uur tot vrijdag 13 oktober 16.00uur

Plaats:
Priorij Sint Catharinadal  Kloosterdreef 3
Oosterhout (NB) www.sintcatharinadal.nl

Kosten:
€ 350,00 incl. begeleiding en verblijf, excl. BTW

Nadere informatie en aanmelden:
vóór de zomervakantie via onderstaand Jos van Genugten

Aantal deelnemers: maximaal 10

Woensdagavond 11 oktober 19.00 uur tot vrijdagmiddag 13 oktober 16.00 uur 2017
De bedoelingen van dit programma zijn:

  • kennismaking met of verdiepen van de benedictijnse spiritualiteit in relatie tot eigen spirituele groei
  • kennismaking met benedictijns leiderschap in relatie tot eigen ontwikkeling op het terrein van leiderschap in het onderwijs
Facebook
LinkedIn