Archief van
Auteur: daniel

Ons Aanbod

Ons Aanbod

De leergang Spiritualiteit en Leiderschap is gebaseerd op inhoud en opzet van de cursus ‘Führen und geführt werden’ zoals die in de Abdij van Munsterschwarzach door Anselm Grün en Friedrich Assländer ontwikkeld is. Het is een bewerking en aanpassing voor Nederland. Deze leergang heeft een drieledig fundament: de persoonlijke identiteit en spiritualiteit van de leidinggevende; inspiratiebronnen en voorbeelden uit heden en verleden zoals bijv. de Regel van Benedictus; en de eigen functie en de eigen organisatie in de huidige maatschappelijk context.
De hoofdthema’s van drie blokken, waaruit de leergang is opgebouwd, zijn: leiding geven aan mijzelf, in verbinding zijn met de ander en authenticiteit in verbinding met het grote geheel.

De eerstvolgende mogelijkheid om deel te nemen is in maart 2017 in Abdij Koningshoeven. De data van deze leergang zijn:  20-22 juni en 5-7 september 2017 en 14-16 november 2-17.

Lees alle informatie in de Folder Spiritualiteit en leiderschap

Seminar  Spiritualiteit en Leiderschap


Wat is benedictsleiderschap in de praktijk en hoe geven de monniken in het Trappistenklooster dit vorm? In een tweedaagse seminar hoor je een tweetal inleidingen over benedictijnse spiritualiteit en leiderschap, en doe je vervolgens een aantal geestelijke oefeningen.
Het seminar vindt plaats in de Abdij van Koningshoeven, waar wordt aangesloten bij de gebedsmomenten en de maaltijden van de Trappisten.Dit seminar geldt als voorbereiding voor de leergang spiritueel leiderschap maar kan ook zelfstandig gevolgd worden.

Anselm Grun

Anselm Grun

Deze website geeft inzicht in het de Leergang Spiritualiteit en Leiderschap die Jos van Genugten ( in samenwerking met anderen) ontwikkelde gebruik makend van  inzichten van Anselm Grün.

Anselm Grün is op de eerste plaats monnik, dat betekent letterlijk Godzoeker, of zoeker naar de diepste grond van het bestaan. Hij raakt ons omdat hij een originele en authentieke verbinding weet te leggen tussen zingeving en resultaat of ziel en zakelijkheid. Anselm is theoloog en bedrijfskundige en draagt de verantwoordelijkheid voor driehonderd medewerkers in twintig bedrijven, die met zijn abdij verbonden zijn. Hij weet dus wat leidinggeven is.
Daarnaast heeft hij vanuit zijn studie van de psychologie begrip voor de mens en wat hem/haar beweegt. Wij zijn ervan overtuigd dat juist deze combinatie nodig is om tot een transformatie in leiderschap te komen. Daarbij is niet alleen het Benedictijns gedachtengoed van waarde voor leidinggevenden in deze tijd, maar ook herinterpretatie van christelijke bronnen, zoals Anselm Grün en anderen die voorstaan. Ook elementen uit andere levensbeschouwelijke stromingen, zoals boeddhisme en humanisme, zijn in onze programma’s opgenomen.

Onze missie
is om leidinggevenden van allerlei organisaties in Nederland te helpen op het spoor te komen van deze spiritualiteit en dit leiderschap. De door Anselm Grün ontwikkelde visie op deze twee thema’s kan hieraan een waardevolle en authentieke bijdrage leveren.

Facebook
LinkedIn