Archief van
Categorie: Evenementen

Alle evenementen posts

27 juni 2018 | Organisatie-opstellingen

27 juni 2018 | Organisatie-opstellingen

In deze workshop kijken we aan de hand van organisatieopstellingen (1) naar vraagstukken die spelen binnen organisatie.  Dat kan bijvoorbeeld gaan om de ontstaansgeschiedenis en de taken nu; de verhouding stafmedewerkers-communiteit; hoe verdien je geld als zelfstandige in de zingeving, het gebrek aan besluitvorming in de organisatie of iets anders wat voor jou op dat moment belangrijk is.
Een opstelling geeft vaak onverwachte beelden en inzichten. Opstellingen tonen, zonder woorden, onverbloemd een werkelijkheid die jij je misschien tot dan toe nog niet bewust was of nog achter de horizon lag. Vaak werken de beelden nog lang door. Door als representant in de opstelling van iemand anders te staan krijg je vaak ook nieuwe inzichten.
Datum en plaats:
27 juni 2018 | 19.00 tot 22.00 uur. Klik hier om je op te geven
Palestrinastraat 1, Utrecht, € 60,50,- (inclusief BTW)
* Wat is een organisatieopstelling?
Een organisatieopstelling focust zich op niet direct zichtbare processen en creëert een ruimtelijke voorstelling van de organisatie of het systeem waarbinnen je werkt. Een organisatieopstelling is geen gegeven vaste orde, het is een dynamisch beeld van een bepaald moment, van een bepaalde situatie, van een bepaald probleem in de levenscyclus van een organisatie.
Het gaat over een opstelling. Dit betekent dat je de situatie zoveel mogelijk herkenbaar in beeld zet. Andere mensen representeren jou of staan in de plaats van bepaalde personen of instanties die betrokken zijn in de situatie. De persoon die de vraag naar voor brengt plaatst deze representanten volgens zijn intuïtief aanvoelen spontaan in de ruimte.
4-7 juni 2019 | Bezoek aan Anselm Grün in zijn klooster

4-7 juni 2019 | Bezoek aan Anselm Grün in zijn klooster

Bezoek aan Anselm Grün in zijn klooster
Anselm Grun weet op zijn inspirerende wijze veel topmanagers te inspireren. Zijn motto:
“Mensen in leidinggevende posities hebben een spiritualiteit nodig die hen niet uit de wereld wegvoert, maar die hen helpt midden in de wereld hun taak te vervullen.”
In Nederland verzorgt Jos van Genugten samen met Anne Stael de enige leergang spirtueel leiderschap die is geaccrediteerd door Anselm Grun.
Van 4 tot 7 juni hebben 10 mensen de kans om Anselm Grun te bezoeken in de abdij van Munsterschwarzach. Jos en Anne verzorgen een vierdaags verdiepend programma. Het ritme van het klooster, de ontmoeting met Anselm Grun en het aansluiten op jouw actuele leiderschapsvragen geven inspiratie en bezieling in je dagelijks werk als leidinggevende.
Het aantal plaatsten is beperkt. Dus geef je snel op! Voorrang gaat naar mensen die de leergang spritualiteit en leidinggeven gevolgd hebben.
Inclusief
3x overnachtingen in een éénpersoonskamer in de Abdij Münsterschwarzach
3x ontbijt
4x warme middagmaaltijd
3x broodmaaltijd ’s avonds
Rondleiding over het kloosterterrein: het dagelijks leven van de monniken
Ontmoeting Pater Anselm Grün
Begeleiding Anne Stael en Jos van Genugten
Voor vervoer en reisverzekering moet je zelf zorgen. Wij zullen kijken of er gecarpoold kan worden.
Kosten voor 4 dagen: € 785,- ex BTW . Stuur een mail aan info@zienwatonzichtbaaris.nl om je op te geven.
Annuleringsvoorwaarden
Facebook
LinkedIn