Archief van
Categorie: Geen categorie

09 januari 2018 | Organisatie-opstellingen

09 januari 2018 | Organisatie-opstellingen

In deze workshop kijken we aan de hand van organisatieopstellingen (1) naar vraagstukken die spelen binnen organisatie.  Dat kan bijvoorbeeld gaan om de ontstaansgeschiedenis en de taken nu; de verhouding stafmedewerkers-communiteit; hoe verdien je geld als zelfstandige in de zingeving, het gebrek aan besluitvorming in de organisatie of iets anders wat voor jou op dat moment belangrijk is.
Een opstelling geeft vaak onverwachte beelden en inzichten. Opstellingen tonen, zonder woorden, onverbloemd een werkelijkheid die jij je misschien tot dan toe nog niet bewust was of nog achter de horizon lag. Vaak werken de beelden nog lang door. Door als representant in de opstelling van iemand anders te staan krijg je vaak ook nieuwe inzichten.
Datum en plaats:
9 januari 2018 | 19.00 tot 22.00 uur. Klik hier om je op te geven
Palestrinastraat 1, Utrecht, € 60,50,- (inclusief BTW)
* Wat is een organisatieopstelling?
Een organisatieopstelling focust zich op niet direct zichtbare processen en creëert een ruimtelijke voorstelling van de organisatie of het systeem waarbinnen je werkt. Een organisatieopstelling is geen gegeven vaste orde, het is een dynamisch beeld van een bepaald moment, van een bepaalde situatie, van een bepaald probleem in de levenscyclus van een organisatie.
Het gaat over een opstelling. Dit betekent dat je de situatie zoveel mogelijk herkenbaar in beeld zet. Andere mensen representeren jou of staan in de plaats van bepaalde personen of instanties die betrokken zijn in de situatie. De persoon die de vraag naar voor brengt plaatst deze representanten volgens zijn intuïtief aanvoelen spontaan in de ruimte.
Anselm Grun

Anselm Grun

Deze website geeft inzicht in het de Leergang Spiritualiteit en Leiderschap die Jos van Genugten ( in samenwerking met anderen) ontwikkelde gebruik makend van  inzichten van Anselm Grün.

Anselm Grün is op de eerste plaats monnik, dat betekent letterlijk Godzoeker, of zoeker naar de diepste grond van het bestaan. Hij raakt ons omdat hij een originele en authentieke verbinding weet te leggen tussen zingeving en resultaat of ziel en zakelijkheid. Anselm is theoloog en bedrijfskundige en draagt de verantwoordelijkheid voor driehonderd medewerkers in twintig bedrijven, die met zijn abdij verbonden zijn. Hij weet dus wat leidinggeven is.
Daarnaast heeft hij vanuit zijn studie van de psychologie begrip voor de mens en wat hem/haar beweegt. Wij zijn ervan overtuigd dat juist deze combinatie nodig is om tot een transformatie in leiderschap te komen. Daarbij is niet alleen het Benedictijns gedachtengoed van waarde voor leidinggevenden in deze tijd, maar ook herinterpretatie van christelijke bronnen, zoals Anselm Grün en anderen die voorstaan. Ook elementen uit andere levensbeschouwelijke stromingen, zoals boeddhisme en humanisme, zijn in onze programma’s opgenomen.

Onze missie
is om leidinggevenden van allerlei organisaties in Nederland te helpen op het spoor te komen van deze spiritualiteit en dit leiderschap. De door Anselm Grün ontwikkelde visie op deze twee thema’s kan hieraan een waardevolle en authentieke bijdrage leveren.

Facebook
LinkedIn